درخواست متقاضیان امریه سربازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درخواست متقاضیان امریه سربازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

(از تمام صفحات عکس گرفته و به صورت rar یا zip یا pdf ارسال نمایید.)
بررسی شرایط عمومی متقاضیان (دارا بودن یکی از شرایط ذیل الزامی است)
(فرزندان شهدا ، فرزندان جانبازان ، فرزندان آزادگان و رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه)
بررسی شرایط اختصاصی متقاضیان

مدرک تحصیلی (حداقل مدرک تحصیلی می بایست کارشناسی ارشد با معدل 16 به بالا باشد و یکی از مقاطع تحصیلی دانش آموختگان از دانشگاه های دولتی باشد.)

(در صورت دارا بودن مدارک دکتری)
(محل تولد متقاضی با استان مورد تقاضا (تهران) یکی باشد و یا حداقل 5 سال از سنوات تحصیلی متقاضی بصورت پیوسته در استان مورد تقاضا طی شده باشد.)

متقاضیان می بایست پس از اخذ تأییدیه از معاونت علمی و فناوری برای جذب در قالب امریه ، نسبت به اخذ برگه سبز اقدام نمایند.

captcha بازخوانی تصویر